X-shell: 20 procent lättare med vävförstärkta termoplastkompositer

Intervju med Anders Holmkvist på Inxide.