Svensk-finsk utlysning

Utlysning från BioInnovation: Möjliggörande teknologier för biobaserade produkter

Finansiär: Vinnova

Sista ansökningsdag: 17 september  2019

öppen

Det finns många demonstrationer av biobaserade lösningar i labbskala men tekniska processer för realisering och uppskalning saknas i stor utsträckning. Med denna utlysningen vill vi stötta utveckling av möjliggörande tekniker som kan ta idéer som validerats i labb eller pilotskala vidare mot implementering i produktionsskala.

Relaterat innehåll