LIGHTer rekommenderar

SMF Flyg

Sista ansökningsdag: 12 april 2019

stängd

Vårens utlysning inom SMF Flyg har öppnat! Den preliminära deadlinen för ansökningar är den 12 april. Vi ser över tidslinjen just nu, så deadline kan komma att flyttas men i så fall längre fram. 

SMF Flyg programmet är till för att stötta små och medelstora företag som vill bli leverantörer till flygindustrin. Projekten ges i två nivåer:

•    Nivå 1 – Vinnova ger upp till 125 kSEK i bidrag, utan krav på motfinansiering. Projekttid upp till 6 månader. 
•    Nivå 2 – Upp till 325 kSEK i bidrag med krav på 50 % motfinansiering (dvs totalbudgeten för projektet är max 650 kSEK). Projekttid 6-12 månader. 

Inom programmet beviljas ett SMF i regel högst ett projekt i nivå 1 och ett projekt i nivå 2.

Relaterat innehåll