LIGHTer rekommenderar

SMF Flyg

Sista ansökningsdag: 18 oktober 2019

öppen

Höstens utlysning inom SMF Flyg har öppnat! Deadlinen för ansökningar är 18 oktober. Nytt med denna utlysning är att det nu går att söka ett nivå 3-projekt (utöver nivå 1 & 2).

SMF Flyg programmet är till för att stötta små och medelstora företag som vill bli leverantörer till flygindustrin. Projekten ges nu i tre nivåer:

•    Nivå 1 – Vinnova ger upp till 125 kSEK i bidrag från Vinnova, utan krav på motfinansiering. Projekttid upp till 6 månader.
 
•    Nivå 2 – Upp till 325 kSEK i bidrag från Vinnova med krav på 50% motfinansiering (dvs totalbudgeten för projektet är max 650 kSEK). Projekttid 6–12 månader.
 
•    Nivå 3 – Upp till 1 MSEK i bidrag från Vinnova med krav på 50% motfinansiering. Projekttid 12–18 månader. TRL 4–6. Minst två SMF måste delta i projektet. 
 

Inom programmet beviljas SMF:er i regel högst ett projekt per nivå.

Relaterat innehåll