LIGHTer rekommenderar

Samverkan för kommersiella tillämpningar med Grafen

Finansiär: Vinnova

Sista ansökningsdag: 5 september 2018

 

stängd

    
I denna utlysning finansieras industriellt behovsdrivna projekt av olika mognadsgrad. Projektförslagen ska utgå från ett behov hos minst ett av företagen i aktörsgruppen och utföras i samverkan mellan företag, institut, universitet och högskolor. Det lösningsförslag som projektet bygger på ska tydligt utgå från hur grafen, eller något annat tvådimensionellt material, kan tillföra förbättrade materialegenskaper eller funktioner och bli en del i en produkt som tillhör något av företagen i aktörsgruppen.

Relaterat innehåll