Vad kan ni söka för?
Utredning av kommersiella förutsättningar samt framtagning av prototyper av varor eller demoversioner av tjänster och processer.

Vem kan söka?
Aktiebolag som har upp till 249 anställda och driftställe i Sverige. Företaget ska kunna visa att de kan stå för sin del av finansieringen.

Hur mycket kan ni söka?
Upp till 2 miljoner kronor per ansökningsomgång. Vi kan finansiera upp till 50 procent av projektets stödberättigande kostnader.

Relaterat innehåll