LIGHTer rekommenderar

Innovationer för en klimatneutral framtid

Finansiär: Vinnova

Sista ansökningsdag: 11 juni 2019

stängd

Har du ett utvecklings- och innovationsprojekt som på ett banbrytande och gränsöverskridande sätt ska bidra till negativa utsläpp av växthusgaser? Nu finns möjlighet att få finansiering för kreativa och nyskapande idéer kring hur vi kan nå ett klimatneutralt samhälle inom områdena miljö, transport och hållbara städer.