LIGHTer rekommenderar

Eurostars – höst 2019

Inom Eurostars kan små och medelstora företag söka finansiering för utveckling av marknadsnära processer, produkter och tjänster i internationella projekt. Via internationellt samarbete ger Eurostars tillgång till ny kunskap, nya samarbeten och möjligheter att testa nya marknader.

öppen

Finansiär: Eurostars

Sista ansökningsdag: 12 september 2019