En innovationscheck ska användas till att utvärdera en projektidé i en tidig fas med hjälp av extern kompetens. IP-checken ska användas till att ta fram en strategi för hantering av immateriella tillgångar med hjälp av en konsult med expertkunskaper i frågor om immateriella tillgångar. Innovations- och IP-checken är ett bidrag på max 100 000 kronor. De företag som uppfyller kriterierna får del av erbjudandet via rådgivare på Almi och därefter hanteras ansökan av Vinnova.

Relaterat innehåll