Sök för projekt som möter de utmaningar och krav som digitaliseringens utveckling ställer på digital säkerhet och tillförlitlighet. Projekten ska vara inriktade på tillämpning.

Relaterat innehåll