Strategiska satsningar

Kort om LIGHTer strategiska satsningar

LIGHTer Medlemsprogram har möjlighet att göra strategiska satsningar. Syftet är att skapa bättre konkurrenskraft hos medlemmarna. Exempel på satsningar är:
•    Bevakning av utvalda konferenser 
•    Teknikutveckling
•    Trendspaning

Medlemmarna föreslår strategiska satsningar som styrelsen sedan tar ställning till. Nedan i bild 1 beskrivs hur processen för beslut om strategiska satsningar ser ut.

Flödesschema för LIGHTer strategiska satsningar

Viktiga datum 2019:

Deadline         Styrelsemöte

11:e apr            9:e maj 
16:e aug           4:e sep 
22:a okt            20:e nov
 

Ansökningsblankett finnes nedan.