MakeCapLighter

Making high capacity, robust, carrying structures from combined lightweight materials

Projektet delfinansieras av Vinnova.

20 Sep - 2018

Projektstart

19 Sep - 2020

Projektslut

Relaterat innehåll