LIBERCO

Lighter and better crash safety from energy absorbing 3D-reinforced composite materials

Projektet delfinansieras av Vinnova.

01 Oct - 2018

Projektstart

31 Dec - 2019

Projektslut

Relaterat innehåll