FATSS

Aluminium Semi Solid Gjutning, med Fokus på
Utmattningsegenskaper och Defekter, FATSS

Projektets idé

Allt starkare krav ställs på lättare fordon för att kunna öka mängden nyttig last. Ett sätt att åstadkomma detta är att i allt större utsträckning använda aluminium. Projektet syftar till att optimera processen för semi solid gjutning (Rheometal processen) för tjockväggigt gjutgods för att erhålla optimala mekaniska egenskaper. Projektet syftar också till att skapa konstruktionsdata för att kunna optimera Rheo-s komponenter för fordon. Målet är att ge förutsättningar för en viktbesparing på upp till 50 procent jämfört med segjärnsgjutna komponenter med bibehållen eller lägre kostnad.Projektets förväntade effekter och resultat
Projektet kommer att:

  • Visa möjligheten att framställa lastbärande, utmattningspåkända komponenter av god kvalitet genom semi solid gjutning
  • Möjliggöra ett effektivt användande av dessa material och konstruktioner och ersätta i första hand gjutjärnskomponenter och även övriga detaljer tillverkade aluminium (sand, kokill, HPDC och smide)
  • Förbättra prestandan hos Rheogjutna konstruktioner i dessa material utan ökade kostnader
  • Öka kompetensen i leverantörsleden.

Genomförande

För att nå målen är projektet uppdelat i fyra huvuddelar:

  • Grundutveckling av befintliga material och processer med avseende på processtabilitet och semisolida legeringars matningsbeteende för att uppnå porfrihet
  • Ta fram materialdata som konstruktionsunderlag för design av utmattningspåkända komponenter
  • Framtagning av demonstrator för verifiering av utmattningsprestanda
  • Framtagning av en plattform för kostnadseffektiv industrialisering.


Projektpartners

Tekniska högskolan i Jönköping
Comptech i Skillingaryd AB
Fueltech Sweden AB
Volvo Penta
Volvo Trucks GTT

Projektet delfinansieras av Vinnova

01 Dec - 2014

Projektstart

31 Dec - 2016

Projektslut

Relaterat innehåll