LIGHTer Småföretag ger mindre företag en chans att stärka sin konkurrenskraft genom lättviktsteknologi. Företag med färre än 250 anställda kan enkelt, obyråkratiskt och snabbt söka finansiering till mindre småföretagsprojekt. Alla branscher är välkomna att söka. Vi är särskilt intresserade av att stödja mindre företag som tidigare inte fått större offentliga forskningsmedel. Vidare vill vi stödja småföretag som är mer etablerade i det svenska innovationssystemet att ta steget ut i de europeiska forskningsprogrammen.

Vi har haft fyra ansökningsomgångar hittills. Häng med du också! Det går att söka projekt i två olika nivåer: upp till 125 000 kr (inga krav på medfinansiering) och upp till 325 000 kr (50 % medfinansiering i form av ”in kind” krävs). 

− Responsen har varit väldigt god. Det är jätteroligt! Det visar att det är ett bra redskap för mindre företag för att stärka sitt utvecklingsarbete, säger Cecilia Ramberg, verksamhetsledare för LIGHTer.

Kontaktperson är Ann-Charlotte Borggren, se kontaktuppgifter längre ned på sidan.

Relaterat innehåll