Ny bilateral utlysning mellan Sverige och Tyskland

Välkommen till informationsmöte om en ny utlysning där Vinnova finansierar samarbetsprojekt mellan svenska och tyska företag med upp till 499 anställda. 

Välkommen till informationsmöte om en ny utlysning där Vinnova finansierar samarbetsprojekt mellan svenska och tyska företag med upp till 499 anställda. 
Samarbetet och de ekonomiska förbindelserna mellan Sverige och Tyskland är starka. Våra länder och samhällen står inför gemensamma utmaningar inom bland annat klimatförändringar, åldrande befolkning och ökad global konkurrens varför samarbete länderna emellan är starkt prioriterat inom ramen för det ingångna svensk-tyska innovationspartnerskapet. I förlängningen förväntas partnerskapet att ytterligare stärka ländernas konkurrenskraft och lägga grunden för nya exportframgångar och arbetstillfällen.

Vinnova och tysk motpart, AiF Projekt GmbH, erbjuder nu en möjlighet till projektfinansiering för SMF-samarbetsprojekt (observera att antal anställda är upp till 499) i en ny utlysning. Tyskland som beskrivs som Europas ekonomiska motor och en av världens största industrinationer, har ett visat ett stort intresse för och synergier inom SMF-samarbete länderna emellan.

En spännande möjlighet erbjuds därmed för företag, enligt ovan, att påbörja gemensamma projekt kring produktutveckling, teknikbaserade tjänster eller metoder inom alla teknik- och tillämpningsområden. Projekten ska i nästföljande steg kunna generera hållbara lösningar med både marknadspotential och möjlighet att hantera samhällsutmaningar i internationell kontext. 

På mötet presenteras utlysningens bakgrund, innehåll och ansökningsförfarande både för de svenska och de tyska projektparterna. En representant från AiF Projekt GmbH deltar också på mötet och berättar mer om hur ansöknings-och finanseringsprocessen ser ut i Tyskland. Det kommer även att finnas tid för att besvara eventuella frågor på plats.

Observera att mötet kommer att hållas på engelska.

Vänligen observera även att det är begränsat antal platser på mötet. Om mötet blir fullbokat så upprättas en väntelista.

När: Tisdagen den 6 november, kl. 11.00 - 13.00 (registrering med kaffe och smörgås från kl. 10.30) 
Var: Lokal Nobel, Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm 

Välkommen!