BioInnovation har en ny utlysning öppen för hypotesprövning

Utlysningen riktar sig till projekt som behandlar en radikal och innovativ frågeställning som har potential att väsentligt bidra till och dra nytta av övergången till en biobaserad ekonomi.
 

Utlysningen omfattar 3,5 miljoner kronor och ett projekt kan söka upp till 500 000 kr. Ansök via Vinnovas webbplats senast den 5 mars kl 14.00.