Svensk-brittisk forskningsutlysning inom flygteknik

Regeringen har givit Vinnova i uppdrag att stärka svensk flygteknisk forskning och utveckling. Det strategiska innovationsprogrammet Innovair har erhållit detta uppdrag och har med sin motpart i Storbritannien, Aerospace Technology Institute , tagit initiativet till ett gemensamt civilt flygforskningsprogram som genomförs inom ramen för Eureka.

Vinnova och Innovate UK är de myndigheter som finansierar utlysningen och innehållet definieras av Innovair och Aerospace Technology Institute och respektive nationell flygstrategi som finns tillgängliga via Eureka-sidan. Totala omfattningen är ca. 80 MSEK fördelat över 2019-2021.

Utlysningen kommer presenteras under ett svenskt-brittiskt seminarium på Vinnova, 2018-09-07, där möjlighet ges att presentera era idéer och teknologier samt föra en dialog med större leverantörer såsom Rolls-Royce, GKN UK, Saab och GKN SE. Seminariet kommer även webbsändas.

Deltagarantalet är begänsat så anmäl er snarast på Vinnovas hemsida  
För ytterligare information kan ni kontakta Vinnovas Lars Nybom, 08-473 31 23 lars.nybom@vinnova.se, eller Innovairs Björn Jonsson, 070-782 62 61 bjorn.jonsson@fmv.se
Läs mer utlysningen på Vinnovas hemsida

Program den 7 september