Utlysning: Samverkan för kommersiella tillämpningar med Grafen hösten 2018

I denna utlysning finansieras industriellt behovsdrivna projekt av olika mognadsgrad. Projektförslagen ska utgå från ett behov hos minst ett av företagen i aktörsgruppen och utföras i samverkan mellan företag, institut, universitet och högskolor. Det lösningsförslag som projektet bygger på ska tydligt utgå från hur grafen, eller något annat tvådimensionellt material, kan tillföra förbättrade materialegenskaper eller funktioner och bli en del i en produkt som tillhör något av företagen i aktörsgruppen.

Vad man kan söka för:

  • Genomförbarhetsstudie, litet och stort FoI-projekt
    kan sökas inom innovationsprogrammets samtliga styrkeområden: Elektronik, Ytbeläggning, Komposit, Energi, Tillverkning och Bioteknik.
  • Demonstratorprojekt
    kan endast sökas inom fyra styrkeområden: Ytbeläggning, Elektronik, Energi och Bioteknik.

Relaterat innehåll