2019 - Materialens år!

Under 2019 sammanfaller tre stora materialrelaterade händelser i Sverige. Sveriges första högre tekniska utbildning Bergskolan i Falun – idag Materialdesign vid KTH – grundades för 200 år sedan. Hundra år senare grundades Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Dessa båda firar jubileum under 2019.
Under den första veckan i september hålls dessutom Euromat-konferensen i Sverige. Jernkontoret har därför utropat att 2019 är Materialens År.