Vinnovas nya utlysning för banbrytande idéer inom industriell utveckling

Vinnova har har en ny utlysning inom avdelningen Industriell utveckling där organisationer kan söka för hypotesprövning, förstudie, eller olika former av test av banbrytande idéer. Man kan söka upp till 500.000 kronor i bidrag. Det krävs ingen medfinansiering men det kommer att krävas att man i ansökan motiverar varför just denna idé inte skulle kunna köras inom ett ordinarie erbjudande där medfinansiering krävs, t.ex. att det är svårt att få företag att satsa då idéerna är för högrisk eller nyskapande. 
Projekttid upp till 12 månader och projekten måste starta innan slutet på 2018. Man kan söka i konsortium eller som ensam sökande. Utlysningen stänger 2 oktober.

Utlysningen är bred och man kan söka inom alla olika delområden inom industriell utveckling. Det går att söka bidrag för genomförande av en hypotesprövning, förstudie eller test av en idé som är banbrytande dvs en teknologi, metodik, eller strategi som kan radikalt påverka ett område inom industriell utveckling. Projekt kan leda till radikalt förnyade värdekedjor, material, produktionssystem, produkter, tjänster, metoder eller strategier inom svensk industri.