Intervju med Anders Holmkvist på Inxide

Med LIGHTer fick Inxide det förtroende de behövde hos slutanvändarna för forskning i en högre TRL-skala. Inxide var projektägare i projektet ”X-Shell volymproduktion av vävförstärkta termoplastkompositer” som pågick mellan 2014 och 2017. 

Projektet blev vad vi kallar en Success Story, genom att det påvisade anseendeväckande viktbesparingar som dessutom blev mer tids- och kostnadseffektiva i sin produktion och applicering. Nyfikna på hur det gått för Inxide efter projektets avslut, tog vi kontakt med Anders Holmkvist, Produktions- och kvalitetsansvarig på Inxide, som svarade på några frågor rörande projektet och dess genomslag.

Vad fick produkten för genomslag?
– Vi satsade på två produkter inom projektet och båda är fortfarande intressanta för respektive projektpart. Sen har vi på Inxide jobbat vidare med vissa resultat hos andra kunder. Bland annat har vi fått ett produktionsuppdrag hos NEVS för ett dörrhandtag till deras kommande produkt. 

På vilket sätt var projektet en nyhet?
– Själva teknologin att kombinera en väv baserad på termoplastkomposit med ett formsprutningssteg var inte helt innovativ när vi inledde projektet. Däremot fanns inte kunskapen eller förtroendet för teknologin hos de deltagande parterna. Likaså var mognadsgraden för teknologin inte tillräcklig för att kunna implementeras i krävande branscher som t.ex. fordon och kontorsmöbler. Så för projektets parter är den primära vinsten att ha skapat tillräcklig erfarenhet för att kunna våga ta beslut att välja en komponent med teknologin.

Kan projektets resultat tillämpas i andra produkter?
– Absolut – under projektets gång så har faktiskt flera produkter presenterats på marknaden inom bland annat bilindustrin. Så vi kan väl säga att det var rätt teknologi att satsa på. Potentialen för att implementera teknologin i många branscher är mycket stor. Vi arbetar i nuläget med en vidareutveckling av projektet för en applikation i en sportartikel för ett europeiskt sportmärke. Det är väldigt annorlunda att arbeta mot sportindustrin jämfört med fordonsindustrin. Utveckling inom fordonsindustrin är väldigt simuleringsdriven, och varje komponent har detaljerade kravspecifikationer.  Inom sportindustrin är utvecklingen i stor utsträckning baserad på att en produkt känns bra hos slutanvändaren, alltså användarens upplevelse av produkten. Här måste vi ha användbara prototyper, och dessa vill vi ta fram med hjälp av ett Vinnovafinansierat projekt där vi vidareutvecklar vår teknologi framtagen i X-Shell.

Vad har ni för tankar kring framtiden? 
– Vi på Inxide har redan fått ett serieprojekt inom högvolymproduktion till fordonsindustrin, och nu pågår flera projekt som kommit olika långt i utvecklingsfasen. Inxide kommer att satsa vidare på teknologin och den erfarenhet som vi har byggt upp i projektet.

Är det troligt att ni söker igen? 
– Det är mycket troligt. Just att kunna jobba i projekt som ligger i de högre TRL-skalorna är mycket värdefullt. Anledningarna är många, dels utvecklar och optimerar vi oss själva, dels bygger vi ett nätverk av både kunder, leverantörer och akademiparter och dels utvecklas våra kunder och leverantörer.  Jag tycker att vårt projekt har påvisat fördelarna med formatet på utlysningen på ett mycket bra sätt.

Har det öppnat några dörrar för ert företag? 
– Det vill jag definitivt säga. Som jag nämnde så har vi redan fått ett flertal projekt som baseras på resultaten från projektet. De flesta är dock inte officiella ännu.
Över lag kan man väl säga att ordet ”förtroende” i sammanhanget har varit nyckeln till projektets framgång och vår kontakt med nya kunder. Här har LIGHTer verkligen varit en språngbräda för oss. Innan projektet beviljades fanns inte förtroendet för teknologin hos de deltagande parterna. Genom vårt LIGHTerprojekt fick vi det förtroendet vi behövde hos slutanvändarna, och kunde komplettera vår resultatportfölj. Detta ger oss ett förtroendekapital och gör det enklare för oss att komma ut till nya kunder. Via projektet valde vi också ut en materialleverantör hos vilken vi har byggt upp ett förtroende, och när de är ute och visar upp olika användningsområden för sitt material refererar de ofta till oss.

Inom LIGHTer är vi glada över att det går bra för Inxide, och är fortsatt nyfikna på hur företaget utvecklas i framtiden och breddar appliceringen av sin teknik inom olika branscher. X-Shell och Inxide är goda exempel på hur man kan stärka banden mellan svenska småföretag och slutanvändare med framgångsrik lättviktsinnovation.
 
Läs mer om X-Shell och titta på vår film om resultaten!