Satsning på digital säkerhet - nya utlysningar öppna

Vinnova satsar närmare 200 miljoner kronor under de kommande åren för att öka utvecklingstakten inom digital säkerhet och infrastruktur. Bakgrunden är den ökande graden av digitalisering i samhället och de nya utmaningar som denna transformation innebär.

Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. För att nå dit är det viktigt att alla känner en grundtrygghet i den digitala samhällsutvecklingen. Alla ska våga lita på digitala tjänster och både vilja och kunna bidra till användningen av dessa. Vinnova genomför därför flera initiativ för att främja utveckling av säkra och robusta digitala lösningar.
 

Internationella samarbeten, nya teknologier som exempelvis molnlösningar och komplexa frågeställningar inom exempelvis transportsystemet eller industrin är några av de områden där det finns behov av utveckling.
 
Nu har Vinnova tre öppna utlysningar inom området.
Satsningarna riktar sig till företag, offentlig verksamhet, universitet och högskolor och andra aktörer som vill utveckla nya lösningar.