LIGHTermedlemmar får 20% rabatt på utbildning om fogning och multimaterial

LIGHTers medlemmar har 20 % rabatt på Swerea IVFs utbildningar om Fogning av multimaterial den 16-18 oktober.
Under tre dagar erbjuder våra forskare utbildningar inom fogning av multimaterial. Kursveckan riktar sig mot konstruktion, beredning och produktion inom tillverkningsindustrin. Speciella förkunskaper krävs inte men underlättar givetvis utbytet av kurserna. Kurserna kan gås individuellt men hänger samman mot hybridfogning av multimaterial.

Läs mer och anmäl dig.