Nyheter

Lättviktsområdet är i ständig förändring. Här kan du ta del av några av de framsteg, nyheter och evenemang som vi tycker är viktiga att sprida. 

News
query_builder 11 Oct 2019

Utbildningsvecka på RISE IVF

Under tre dagar i oktober erbjuder våra forskare utbildningar inom fogning av multimaterial. Kursveckan riktar sig mot konstruktion, beredning och produktion inom tillverkningsindustrin. Speciella...
News
query_builder 11 Sep 2019

LIGHTer årsstämma 2019

Välkommen på LIGHTers årsstämma den 20:e november. Valberedningen välkomnar förslag på nya styrelsemedlemmar, se nedan.
News
query_builder 19 Aug 2019

Sök LIGHTer Småföretag!

LIGHTer Småföretag ger mindre företag en chans att stärka sin konkurrenskraft genom lättviktsteknologi. Företag med färre än 250 anställda kan enkelt, obyråkratiskt och snabbt söka finansiering till...
News
query_builder 14 Aug 2019

Lär dig ta internationella affärer

Under hösten kommer LIGHTer i samverkan med Produktionslyftet att erbjuda startprogrammet Go Global with Lightweight. Produktionslyftet är ett omfattande nationellt program som arbetar för att höja...
News
query_builder 25 Jun 2019

LIGHTer har en egen session på EUROMAT

EUROMAT går av stapeln den 1-5 september i Stockholm på Stockholm City Conference Centre. Nu är urvalet av muntliga presentationer på EUROMAT klart, och LIGHTers symposium den 5 september heter...
News
query_builder 17 May 2019

Välkommen till CHS² – 2019 Konferens i Luleå den 2-5 juni

Den sjunde upplagan av den internationella konferensen CHS2 hålls i Kulturens hus, Luleå den 2-5 juni 2019. Konferensen är det ledande eventet för vetenskapligt utbyte inom varmformningsstekniker....