Nyheter

Lättviktsområdet är i ständig förändring. Här kan du ta del av några av de framsteg, nyheter och evenemang som vi tycker är viktiga att sprida. 

News
query_builder 10 Jan 2019

Ta chansen att få 100 000 kronor för att vidareutveckla din idé!

Har du en idé eller en utmaning som du gått och tänkt på? Något som har med smarta städer, byggprocessen eller kanske medborgardialog i samhällsplaneringen att göra? Välkommen till workshopen där vi...
News
query_builder 09 Jan 2019

Clean Sky Open Rotor wins Aviation Week award

Safran Aircraft Engines has won Aviation Week Network’s 62nd Annual Laureate Awards in the Propulsion category. Under Europe’s Clean Sky research program, Safran and partners developed and ground...
News
query_builder 03 Jan 2019

Utlysning: Samverkansprojekt för kommersiella tillämpningar med grafen

Genom denna utlysning vill SIO Grafen finansiera industriellt behovsdrivna innovationsprojekt där aktörer gemensamt utvecklar grafen-teknologier för framtida tillämpningar eller produktionsprocesser....
News
query_builder 03 Jan 2019

sök upp till 700 000 kr i FoU-stöd!

Västra Götalandsregionen erbjuder stöd till forskningsprojekt som ska hjälpa företag att ta fram ny vetenskaplig kunskap och kompetens för att utveckla tjänster, varor och processer. Vårens utlysning...
News
query_builder 17 Dec 2018

LIGHTer Academy har gjort en av de tio mest betydelsefulla vetenskapliga bidragen i världen 2018

Forskning om kolfiber som kan lagra energi och som möjliggjorts av LIGHTer Academy anses av Physics World vara en av de tio mest betydelsefulla vetenskapliga bidragen 2018.
News
query_builder 10 Dec 2018

Framtidsworkshop med megatrender tog avstamp mot nya Lättviktsagendan

Bild till vänster: LIGHTers nyvalde ordförande Kaj Fredin (Volvo Cars) ser fram emot arbetet med att ta fram en tredje Lättviktsagenda för perioden 2019-2022. Se filmen från dagen!