Filmer

Här kan du se våra olika typer av filmer från LIGHTers olika kanaler för spridning av rörlig media. 

 

 

Boel Wadman på RISE IVF talar om industrinyttan med LIGHTest

 

Martin Rosander, Senior beräkningsingenjör på SeaTwirl, pratar om företagets ambitioner.

 

X-Shell är projektet som byggt förtroende för ny lättviktsteknologi.
 

DOPP - Digital pilot för optimering av produktegenskaper.
 

Vi fångade Magnus Burman, KTH, på vårens resultatworkshop. 
 

Malin Åkermo, professor på KTH, om LIGHTer Academy.
 

Hållbarhetsstöd i LIGHTer.
 

En nationell branschöverskridande lättviktsarena som skapar konkurrenskraft åt svensk industri.