Filmer

Här kan du se våra olika typer av filmer från LIGHTers olika kanaler för spridning av rörlig media. 

 

Bengt Nilsson, Lamera - Styrelseordförande i LIGHTer

 

Den tredje versionen av Lättviktsagendan presenterades på LIGHTers årsstämma i november 2019.

 

Impressions from LIGHTer International Conference 2019.

 

Boel Wadman på RISE IVF talar om industrinyttan med LIGHTest

 

Martin Rosander, Senior beräkningsingenjör på SeaTwirl, pratar om företagets ambitioner.

 

X-Shell är projektet som byggt förtroende för ny lättviktsteknologi.
 

DOPP - Digital pilot för optimering av produktegenskaper.
 

Vi fångade Magnus Burman, KTH, på vårens resultatworkshop. 
 

Malin Åkermo, professor på KTH, om LIGHTer Academy.
 

Hållbarhetsstöd i LIGHTer.
 

En nationell branschöverskridande lättviktsarena som skapar konkurrenskraft åt svensk industri.