Styrelse och ledning

LIGHTer och det Strategiska innovationsprogrammet (SIP) Lättvikt drivs av en styrelse och en verksamhetsledning, bestående av nedanstående organisationer.

RISE är värd för LIGHTer. För mer information om RISE, se webbplatsen https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/amnesomraden/lattvikt.

Verksamhetsledning

Det dagliga arbetet inom LIGHTer utförs av verksamhetsledningen som består av oss; Cecilia, Fredrik och Ann-Charlotte. Hör gärna av er om ni har några funderingar.

Styrelse

Styrelsen är beslutande organ för SIP Lättvikt och LIGHTer Medlemsprogram.

Person

Malin Åkermo

Lättviktsstrukturer, KTH

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen förbereder frågor för styrelsen tillsammans med verksamhetsledningen, och har en rådgivande roll för LIGHTers verksamhet.

VIA
Jag accepterar LIGHTers och RISE Integritetspolicy.