Strategiskt innovationsprogram

SIP Lättvikt

Vi har fått förtroendet att leda och utveckla ett strategiskt innovationsprogram (SIP) inom lättvikt, med motivet att lättvikt är ett av Sveriges styrkeområden. Under våren 2013 beviljade Vinnova, Energimyndigheten och Formas de första fem strategiska innovationsområdena, varav lättvikt är ett av dem. De andra är Produktion2030, Metalliska material, STRIM samt PiiA. Totalt har 17 program beviljats.

SIP Lättvikt startade i oktober 2013 och är en långsiktig satsning som bygger på Lättviktsagendan. Finansieringen sker i fyra etapper om tre år per etapp. Den första pågick mellan 2013-2016, och den nuvarande sträcker sig mellan 2017 och 2019. Inför varje ny etapp sker en utvärdering av den förra.

SIP lättvikts finansiering är basen i LIGHTer. Vi har markerat allt som finansierats av SIP Lättvikt med en etikett här på hemsidan. Bland annat så finansieras utlysningar av teknikprojekt, LIGHTer Academy, LIGHTer PhD network, LIGHTer Småföretag, LIGHTer Produktoptimering, LIGHTer News och LIGHTers hemsida.

Vinnova uttalar sig om satsningarna på de strategiska innovationsprogrammen

"Strategiska innovationsområden är ett av Vinnovas viktigaste satsningar för framtiden. Med SIP vill vi tillsammans med Energimyndigheten bidra till att stärka kraftsamling mellan näringsliv, akademisk forskning och offentlig sektor och stärka de visionära individer och organisationer som bidrar till att förnyelse sker.

De program som valts ut är områden vi vill investera i för framtiden Det beror inte enbart på att området är viktigt för Sverige, utan även på att vi tror på er förmåga att skapa förnyelse, engagemang och samverkan mot gemensamma mål.

Vår ambition är att stötta er och skapa förutsättningar för er att göra skillnad. Vår förväntan är att ni med nyfikenhet, vision och kraft inspirerar till nya gränsöverskridande samarbeten för att stärka Sveriges konkurrenskraft och skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar."

Regeringens satsning på strategiska innovationsprogram

Är du intresserad av att veta mer om hur regeringen arbetar med strategisk innovation?