Om LIGHTer

 

 

Medlemsprogram

Över 70 organisationer har valt att bli medlemmar i LIGHTer Medlemsprogram. Som medlem får du ett unikt nätverk av stora och små företag samt högskolor och institut verksamma inom lättviktsteknologi. Du är också med och tar ett gemensamt nationellt ansvar för att utveckla världsledande...

Strategiskt innovationsprogram

SIP Lättvikt Vi har fått förtroendet att leda och utveckla ett strategiskt innovationsprogram (SIP) inom lättvikt, med motivet att lättvikt är ett av Sveriges styrkeområden. Under våren 2013 beviljade Vinnova, Energimyndigheten och Formas de första fem strategiska innovationsområdena, varav lättvikt...

Lättviktsagendan

Lättvikt lyfter svensk konkurrenskraft - för en mer hållbar värld För att bidra till, och utveckla, innovation inom lättvikt behövs en strategi. Därför styrs verksamheten inom LIGHTer utifrån vår strategiska forsknings- och innovationsagenda som vi kallar Lättviktsagendan. Agendan utgår från...

Hållbarhetsarbete

Vi vill skapa en bättre värld. Att bidra till högt satta miljömål är därför en av våra strategiska ambitioner. Framtidens lättviktslösningar är inte enbart tekniska - de måste också vara hållbara. För att säkerställa att våra projekt bidrar till hållbarhet ur ett livscykelperspektiv arbetar SIP...

Styrelse och ledning

Det strategiska innovationsprogrammet (SIP) Lättvikt och LIGHTer Medlemsprogram drivs av en styrelse och en verksamhetsledning, bestående av nedanstående organisationer. RISE är värd för både SIP Lättvikt och LIGHTer Medlemsprogram.

Intressenter

Över 380 organisationer är i dag intressenter inom LIGHTer. Man blir intressent genom att delta i något av våra arrangemang. Några är mer engagerade än andra. Av våra intressenter har 65 dessutom uttryckt sitt formella stöd för vår strategiska forsknings- och innovationsagenda inom lättvikt för...