Vad är lättvikt?

Lättvikt för oss

För oss i LIGHTer betyder lättviktsteknologi (eller lättvikt) utveckling av material, konstruktioner och tillverkningsprocesser som tillsammans leder till lättare produkter. Viktminskning kan ske på många olika sätt. Vi ger några exempel nedan. 

  • Materialbyte från t.ex. metall till komposit (som är styvare och starkare per vikt) 
  • Multimaterialkonstruktioner som ger rätt material på rätt plats
  • Optimering som ger en bättre materialfördelning
  • Genom smart konstruktion kan färre komponenter användas
  • Multifunktionella material
  • Förbättra egenskaperna och processbarheten hos metaller. 

För att dessa förändringar ska hitta hela vägen till slutprodukt behöver vi t.ex. kunna simulera och tillverka på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt. I Lättviktsagendan kan du läsa mer om hur vi ska jobba med lättvikt de kommande 20 åren.