LIGHTers utmaningar

I vår Lättviktsagenda bemöter vi de stora samhällsutmaningarna genom att styra mot utmanande mål inom miljö, tillväxt och innovationseffektivitet. Men vad är egentligen lättvikt och hur kan lättare material gynna svensk konkurrenskraft? För oss är tekniken en möjliggörare för att nå politiska mål, såväl nationellt som globalt. 

Världen ställer krav

Lättvikt är en del av lösningen De utmanande miljömålen som världens industri måste uppfylla driver på industriell förändring. För att lättvikt ska kunna bidra till målen om förändring så behöver vi jobba på många fronter med t.ex. simulering, optimering, flexibla tillverkningsmetoder och nya...

I fokus

Utmaningarna inom lättviktsområdet är många. Tack vare vårt branschöverskridande kontaktnät har vi identifierat tre områden som vi vill ägna lite extra fokus fram till 2019. Test och Demo Ta ett helhetsgrepp på test- och demoanläggningar Sverige måste ta ett helhetsgrepp på villkoren för test och...

Vad är lättvikt?

Lättvikt för oss För oss i LIGHTer betyder lättviktsteknologi (eller lättvikt) utveckling av material, konstruktioner och tillverkningsprocesser som tillsammans leder till lättare produkter. Viktminskning kan ske på många olika sätt. Vi ger några exempel nedan. Materialbyte från t.ex. metall till...

Varför lättvikt?

Värdet av lättvikt Behovet av lättare produkter styrs av de stora globala utmaningarna. Jordens växande befolkning måste samsas om ändliga resurser och samtidigt enas om kraftfulla miljöåtgärder. Att utveckla lättare produkter med ett livscykelperspektiv är en självklar väg till minskat resursbehov...

Branscherna

Vår nationella lättviktsagenda utgår från svensk industris behov av att utveckla lättare produkter inom olika sektorer. Nyttan av lägre vikt och energibesparingar är påtaglig i en rad olika branscher. Läs mer om lättvikt i varje bransch nedan.