Workshoppar

Vi erbjuder regelbundet workshoppar inom olika områden som möter lättviktsutmaningar. På så vis skapar vi mötesplatser för människor med gemensamma utmaningar och mål.

LIGHTer arrangerar med jämna mellanrum olika workshoppar, vissa unika och andra återkommande. Workshopparna anordnas dels i utbildningssyfte, men bildar också ett bra forum för nätverkande och utveckling för oss som innovationsprogram.

Våra återkommande workshoppar är: 

Page

Resultatworkshop

För oss är det viktigt att resultaten från våra projektparters goda arbete blir synligt för omvärlden. Ett bra sätt att presentera projektresultat har varit att hålla en resultatworkshop där publiken...
Page

Teknikworkshop

Varje år arrangerar LIGHTer två teknikworkshoppar; en på vårterminen och en på höstterminen. Teknikworkshopparna planeras kring ett givet tema, oftast en utmaning inom lättviktsområdet. Här samlas...
Page

Digi Demo Day

Industrin digitaliseras inom alla sektorer. Varje år organiseras Digi Demo Day om en särskild aspekt av digitaliseringen av industrin. Workshoppen är ett samarrangemang mellan LIGHTer och flera andra...
Page

LIGHTer International Conference

Vartannat år organiserar LIGHTer en unik internationell branschöverskridande lättviktskonferens. Konferensen är ett sätt att främja samverkan mellan svenska och internationella aktörer inom...
Page

LIGHTer Framtidsworkshop

Vartannat år samlar vi nätverket till en workshop där vi blickar in i framtiden. I vår Lättviktsagenda beskriver vi vad som krävs för att Sverige ska vara konkurrenskraftigt inom lättviktsteknologi på...

Kommande kurser och evenemang

Event
query_builder 30 Jan 2019

LIGHTer Nätverksträffar

Stad: Göteborg

Type: Mingelkväll

Välkommen på nätverksträff i LIGHTer Medlemsprogram hos Lamera i Göteborg! LIGHTer Medlemsprogram arrangerar nu en ny slags möten exklusivt för LIGHTers medlemmar. Vi vill skapa mindre formella...
Event
query_builder 31 Jan 2019

Lättvikt inom framtidens vägtransporter

Stad: Göteborg

Type: Workshop

Program 9.30 Fika och registrering 10.00 Välkommen! Cecilia Ramberg och Fredrik Stig 10.10 Environmental challenges for the automotive industry, Klaas Burgdorf, Environmental Attribute Leader. Volvo...
Event
query_builder 28 Feb 2019

Seminar: Composites in sports

Stad: Göteborg

Type: Seminar

Welcome to the fourth annual composite seminar co-organized by Chalmers and LIGHTer. We have an exciting programme with speakers from among others Head Tennis, Bauer Hockey and Loughborough Sports...
Event
query_builder 20 - 21 Nov 2019

LIGHTer International Conference 2019

Stad: Gothenburg

Type: International Conference

LIGHTer International Conference 2019 is under planification. Do not hesitate to contact the LIGHTer Management if you have any questions concerning abstracts, location etc. This page is continuously...