Workshoppar

Vi erbjuder regelbundet workshoppar inom olika områden som möter lättviktsutmaningar. På så vis skapar vi mötesplatser för människor med gemensamma utmaningar och mål.

LIGHTer arrangerar med jämna mellanrum olika workshoppar, vissa unika och andra återkommande. Workshopparna anordnas dels i utbildningssyfte, men bildar också ett bra forum för nätverkande och utveckling för oss som innovationsprogram.

Våra återkommande workshoppar är: 

Page

Resultatworkshop

För oss är det viktigt att resultaten från våra projektparters goda arbete blir synligt för omvärlden. Ett bra sätt att presentera projektresultat har varit att hålla en resultatworkshop där publiken...
Page

Teknikworkshop

Varje år arrangerar LIGHTer två teknikworkshoppar; en på vårterminen och en på höstterminen. Teknikworkshopparna planeras kring ett givet tema, oftast en utmaning inom lättviktsområdet. Här samlas...
Page

Digi Demo Day

Industrin digitaliseras inom alla sektorer. Varje år organiseras Digi Demo Day om en särskild aspekt av digitaliseringen av industrin. Workshoppen är ett samarrangemang mellan LIGHTer och flera andra...
Page

LIGHTer International Conference

Vartannat år organiserar LIGHTer en unik internationell branschöverskridande lättviktskonferens. Konferensen är ett sätt att främja samverkan mellan svenska och internationella aktörer inom...
Page

LIGHTer Framtidsworkshop

Vartannat år samlar vi nätverket till en workshop där vi blickar in i framtiden. I vår Lättviktsagenda beskriver vi vad som krävs för att Sverige ska vara konkurrenskraftigt inom lättviktsteknologi på...

Kommande kurser och evenemang

Event
query_builder 09 May 2019

LIGHTer Resultatworkshop

Stad: Stockholm

Type: Workshop

Den 9 maj 2019 arrangerar vi vår årliga resultatworkshop. Liksom tidigare år presenteras våra avslutade FoI-projekt, och vi får höra inspirerande föredrag från våra doktorander och en...
Event
query_builder 27 - 29 May 2019

CompTest 2019

Stad: Luleå

Type: Conference

CompTest 2019, 9th International Conference on Composite testing and model identification The CompTest (Composites Testing & Model Identification) series of bi-annual conferences was started in 2003....
Event
query_builder 11 Jun 2019

Digi Demo Day 2019

Stad: Mölndal

Type: Workshop

Välkommen till Digi Demo Day den 11 juni 2019 För tredje året i rad bjuder vi in till en inspirationsdag kring testbäddar som visar industriell digitalisering. I år är temat testbäddar för industriell...
Event
query_builder 12 Jun 2019

Seminarium inom produktoptimering

Stad: Göteborg

Type: Seminarium

Den 12 juni arrangerar LIGHTer Produktoptimering ett seminarium på Chalmers i Göteborg. Mer information och program publiceras inom kort.
Event
query_builder 20 - 21 Nov 2019

LIGHTer International Conference 2019

Stad: Gothenburg

Type: International Conference

LIGHTer International Conference takes place every two years, and is a meeting place for researchers within academy and industry. LIGHTer International Conference 2019 will take place at Chalmers...