LIGHTest

LIGHTest – en testbädd där materialutveckling möter framtidens lättviktsproduktion

LIGHTest ska resultera i en levande test- och demonstrationsanläggning för produkter och system i nya material, med fokus på helhetslösningar med hållbar livscykel. Vi arbetar med testbäddar för framtidens produktion av lätta produkter med smarta materiallösningar.

Bakgrund

Det ställs allt större krav på dagens och morgondagens produkter. Lägre vikt, längre livslängd och bättre materialutnyttjande krävs för en hållbar utveckling och stärkt konkurrenskraft. Nya material spelar här en avgörande roll.

För att kunna verifiera nya lösningar innan de skalas upp i högvolymproduktion har svensk industri behov av en testmiljö frikopplad från de traditionella leverantörskedjorna, där kvalitetssäkrad provning kan ske under sekretess. Testbädden LIGHTest har som mål att erbjuda detta.

Syftet är att hjälpa industrin att testa materialegenskaper för produkter och systemlösningar. Testbädden ska vara en nod som förmedlar kompetens och infrastruktur inom avancerade material, tillverkningsmetoder och återvinningstekniker. Här ska också små och stora företag kunna samarbeta med förutveckling och verifieringsprojekt.

Testbädden kopplar virtuellt samman flera aktörer, och består idag av två noder:

  • RISE anläggning i Olofström, som erbjuder formning av metall och sammanfogning av separata material till en sammansatt struktur. Här finns kompetens inom plåtformning, multimaterial, mätmetoder, verktygsfrågor och simulering.
     
  • Kompositutvecklingsmiljön vid RISE anläggning i Piteå, för tillverkning av fiberkomposit och multimateriallösningar i höga takter. Här finns kompetens inom kompositmaterial, simulering, tillverkningsmetoder och testmetoder.

Projektet har samlat en bred projektgrupp med följande parter:

•    ABB Composites
•    EBP
•    Enviro Systems
•    Gestamp Hardtech
•    GKN Aerospace
•    Lamera AB
•    PODCOMP 
•    Safeman
•    SSAC
•    Scania
•    Volvo Cars
•    Techtank Olofström
•    Jernkontoret
•    Kungliga Tekniska Högskolan
•    Luleå Tekniska Universitet
•    Blekinge Tekniska Högskola
•    RISE SICOMP 
•    RISE IVFUppbyggnaden av testbädden finansieras av Vinnova, genom regeringens strategiska samverkansprogram ”Uppkopplad industri och nya material”, och pågår 2017-2020. Det koordineras av Jernkontoret, och i styrgruppen ingår programcheferna i de strategiska innovationsområdena Metalliska Material, Lättvikt (LIGHTer), SIO Grafen och Innovair tillsammans med Volvo Cars, SSAB och Scania. Projektledare är Boel Wadman på RISE IVF.
Projektets vision kopplar starkt till två av de mål som regeringens samverkansgrupp inom ”Uppkopplad industri och nya material” prioriterat:

  • Nya material och materialutveckling – Förstärka kopplingarna mellan materialforskning och industriella användare av nya material
     
  • Samverkan mellan stora och små företag – Utveckla samarbeten mellan stora och små företag, för att påskynda innovationsarbete
     
VIA
Jag accepterar Lighter arenas och Swereas Integritetspolicy.