Regional samverkan

Fem regioner har tagit initiativ till att skapa LIGHTer-noder: Blekinge, Norr, Småland, Västra Götaland och Östergötland.

Blekinge

Om LIGHTer Nod Blekinge Den regionala LIGHTer noden i Blekinge skapar möjligheter för kompetens- och teknologiutveckling inom lättvikt kopplat till Blekinges styrkeområden vattenskärning och plåtformning (stamping). Blekinge har unik kunskap inom bearbetande industri, såsom vattenskärning och...

Norr

Norra Sverige - en tillgång för innovativa lättviktslösningar Norra Sverige är en nationellt viktig del av landet för utveckling inom lättviktsområdet med fokus på multimaterialkomponenter och lättviktsteknik i fordon. Utvecklingen inkluderar rationell och kostnadseffektiv högvolymsproduktion mot...

Småland

Smålands tradition av entreprenörskap en nyckelfaktor Småländsk industri har en lång tradition av innovation och entreprenörskap samt som underleverantörer till storföretagen i Sverige. När efterfrågan på lätta och smarta produkter ökar inom flera områden behöver den småländska industrin följa med...

Västra Götaland

Små- och medelstora företag i samarbete Noden i Västra Götaland utgör ett nätverk av företag och forskningsutövare och är en viktig regional plattform. Nodens aktiviteter fokuserar på små och medelstora företag som vill och kan växa, och där stora företag ingår som motorer. Branscher i fokus är flyg...

Östergötland

En region med stor potential Under 2016 genomförde Region Östergötland en förstudie för att identifiera vilka lättviktsfrågor som bäst stärker regionens konkurrenskraft. Intresset från företagen var stort, men det behövdes mer tid för att en LIGHTer nod skulle kunna samverka med andra framväxande...