PHD Network

Om LIGHTer PhD Network

LIGHTer PhD Network är unikt. Nätverket innebär att doktoranderna tidigt skapar och behåller kontakt med andra i samma situation och med liknande intressen. Nätverket samarbetar tätt med både LIGHTer Academy och industrin. Det ger tillgång till enastående tvärvetenskaplig kompetens.

LIGHTer PhD Network arrangerar återkommande seminarier, möten och tekniska diskussionsforum. Nätverket bidrar även med ett koordinerat utbud av relevanta doktorandkurser samt ger en egen doktorandkurs om lättvikt.

LIGHTer PhD Network är öppet för alla doktorander som arbetar med relevant lättviktsforskning, och som är inskrivna på ett svenskt lärosäte. I dagsläget är det ca 50 doktorander inskrivna och deras kontaktuppgifter finns nedan. 

Nätverket skapades 2014 och de första doktoranderna har nu blivit alumner. Värd för nätverket är Luleå Tekniska Högskola som tillsammans med KTH och Chalmers är ansvarig för verksamheten och dess utveckling.

Kurser

Som medlem i LIGHTer PhD Network har du möjlighet att söka tre olika doktorandkurser. För mer information, se aktuella kurser nedan. 

Sida

LIGHTer - Lightweight materials and design, 6hp

Fundamental course in lightweight technologies
Sida

Damage and fracture in composites, 7,5 hp

Specific courses for LIGHTer PhD network
Person
camera_alt

Johannes Främby

Chalmers university of technology, Department of Applied Mechanics, Div. Material and Computational Mechanics.
Person
camera_alt

Ted Sjöberg

Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics, Division of Mechanics of Solid Materials.
Person

Wilhelm Johannisson

KTH - Royal Institute of Technology, Lightweight Structures, Aeronautical and Vehicle Engineering.

Alumni

Person
camera_alt

Alexey Vorobyev

Person
camera_alt

Anton Bjurenstedt

Person

Mohammad Rouhi

Person
camera_alt

Mohammadreza Zamani

Person
camera_alt

Mostafa Payandeh

Person
camera_alt

Per Mårtensson

Person
camera_alt

Sanjay Sisodia

Person
camera_alt

Stefan Golling

Person
camera_alt

Ted Sjöberg