LIGHTer Produktoptimering

En unik plattform för produktoptimering

LIGHTer Produktoptimering är ett nätverk som tar fram metoder, verktyg och processer för en optimeringsdriven utveckling. Det är industridrivet och arbetar utifrån insikten att de deltagande företagen har gemensamma generiska utmaningar inom optimeringsdriven produktutveckling. För att möta utmaningarna arrangerar LIGHTer Produktoptimering seminarier samt koordinerar examensarbeten och forskningsansökningar.

Ett av LIGHTers strävansmål är att halvera vikt och samtidigt minska utvecklingstiden. Det kan vi göra med bland annat virtuella verktyg för produktoptimering där fokus oftast är viktminskning.

Nätverket drivs av Harald Hasselblad (Volvo Car Group) och Mikael Thellner (Scania), se kontaktuppgifter nedan.  

Bakgrund

Branschöverskridande samverkan är ett av våra styrkeområden och det måste hela den svenska utvecklingsvärlden bli bättre på. Det är så vi kan skapa lättviktsexcellens på ett kostnadseffektivt sätt. LIGHTer Produktoptimering är ett industriellt drivet branschöverskridande nätverk med syfte att att stärka  Produktoptimeringen. 

Syftet med LIGHTer Produktoptimering är att:

• Utveckla kompetens, processer, metoder och verktyg för optimeringsdriven utveckling
• Dela kompetens och kunskap
• Stärka svensk industri och akademi

Detta görs genom:

• Seminarier
• Exjobb
• Industriförankrade utvecklingsprojekt
• Initiering och koordinering av forskningsprojektsansökningar till olika utlysningar

Seminarier

Vi har regelbundna seminarier inom ramen för den nationella kompetensarenan kring produktoptimering. Nedan kan du ta del av innehållet från de olika seminarierna.

Chalmers 12 juni 2019

19 september 2018

KTH 4 juni 2018

Chalmers 5 december 2016

Chalmers 12 maj 2016

Relaterat innehåll