Industriutbildningar

Vi anordnar och förmedlar kurser inom lättviktsteknologi, både ute hos företag, i våra lokaler och på webben. Vi erbjuder kurser t.ex. inom komposit (och biokompositer), fogning, gjutning och produktoptimering. Vi är lyhörda för industrins behov och tar gärna emot synpunkter och önskemål kring våra utbildningars innehåll. I vårt kalendarium ser du hela vårt kursutbud och vid vilka tillfällen de ges. För våra medlemmar är kurserna på webben kostnadsfria.

Page

Gjutning - från idé till funktionell design

Kurs i den gjutna komponentens utveckling och produktion