FINANSIERING

Har du en projektidé? Genom LIGHTer kan du söka finansiering för alltifrån små, innovativa genomförbarhetsstudier till fleråriga projekt.

Inom SIP Lättvikt finansierar vi tre typer av projekt:

  • Forsknings- och innovationsprojekt - större projekt som löper över flera år, delfinansieras av Vinnova
  • Genomförbarhetsstudier - mindre förprojekt för större tekniksprång, delfinansieras av Vinnova
  • LIGHTer Småföretagsprojekt - medfinansiering till små- och medelstora företag för teknikutveckling. Finansieras av Vinnova

Inom LIGHTer Medlemsprogram finansierar vi tre typer av projekt:

  • Strategiska satsningar - exempel på satsningar är bevakning av utvalda konferenser, teknikutveckling, trendspaning samt utveckling av webbkurser.
  • Medlemscheckar - medfinansiering till små- och medelstora företag för att utveckla, demonstrera och testa tekniker, material och processer inom lättvikt. 

På vår webbplats lyfter vi även fram andra typer av finansiärer. I de fallen står det "LIGHTer rekommenderar" ovanför utlysningen.

Mer information om respektive finansieringsmöjlighet hittar du i utlysningstexterna nedan. Har du frågor om utlysningarna, vänligen kontakta Cecilia Ramberg eller Fredrik Stig.

Utlysningar inom LIGHTer

Utlysning

LIGHTers stora utlysning 2019

Finansiär: Vinnova Sista ansökningsdag: den 25:e april 2019
öppen
SIP-Lättvikt
Utlysning
Medlemsförmån

Medlemscheckar

Finansiär: LIGHTer Medlemsprogram Sista ansökningsdag: 23 april
öppen
Medlem
Utlysning
Utlysning 2019

LIGHTer Småföretag

En utlysning för att utveckla svenska små- och medelstora företag till högspecialiserade leverantörer av lättviktslösningar och bidra branschöverskridande till svensk industri. Budget: Vinnovas budget...
öppen
SIP-Lättvikt

Övriga utlysningar

Utlysning
LIGHTer rekommenderar

30 Mkr för digitalisering och industrialisering för ett hållbart samhällsbyggande

Finansiär: Formas Sista ansökningsdag: 29 april 2019
Utlysning
LIGHTer rekommenderar

Hypotesprövningar steg 1 inom BioInnovation: nyskapande projekt med högre risk

Finansiär: Vinnova Sista ansökningsdag: 5 mars
stängd
Utlysning
LIGHTer rekommenderar

NFFP7 - Utlysning 2

Finansiär: Vinnova Sista ansökningsdag: 17 maj 2019
öppen
Utlysning
LIGHTer rekommenderar

Shift2Rail: Call for Proposals 2019

Finansiär: EU Sista ansökningsdag: 18 juni 2019
öppen
Utlysning
LIGHTer rekommenderar

Samverkansprojekt för kommersiella tillämpningar med grafen

Finansiär: Vinnova Sista ansökningsdag: 19 mars
stängd
Utlysning
LIGHTer rekommenderar

FoU-kort avancerat

Finansiär: Västra Götalandsregionen Sista ansökningsdatum: 12 mars
stängd
Utlysning

Clean Sky 2

Finansiär är EU och sista ansökningsdagen är 6 februari 2019. Se en film om Clean Sky 2 här .
stängd
Utlysning

Innovativa startups steg 1 - våren 2019

Utlysningen stänger den 15 januari 2019 och Vinnova är finansiär.
stängd