FINANSIERING

Har du en projektidé? Genom LIGHTer kan du söka finansiering för alltifrån små, innovativa genomförbarhetsstudier till fleråriga projekt.

Inom SIP Lättvikt finansierar vi tre typer av projekt:

  • Forsknings- och innovationsprojekt - större projekt som löper över flera år, delfinansieras av Vinnova
  • Genomförbarhetsstudier - mindre förprojekt för större tekniksprång, delfinansieras av Vinnova
  • LIGHTer Småföretagsprojekt - medfinansiering till små- och medelstora företag för teknikutveckling. Finansieras av Vinnova

Inom LIGHTer Medlemsprogram finansierar vi två typer av projekt:

  • Strategiska satsningar - exempel på satsningar är bevakning av utvalda konferenser, teknikutveckling, trendspaning samt utveckling av webbkurser.
  • Medlemscheckar - medfinansiering till små- och medelstora företag för att utveckla, demonstrera och testa tekniker, material och processer inom lättvikt. 

På vår webbplats lyfter vi även fram andra typer av finansiärer. I de fallen står det "LIGHTer rekommenderar" ovanför utlysningen.

Mer information om respektive finansieringsmöjlighet hittar du i utlysningstexterna nedan. Har du frågor om utlysningarna, vänligen kontakta Cecilia Ramberg eller Fredrik Stig.

Utlysningar inom LIGHTer

Utlysning

LIGHTers stora utlysning 2019

Finansiär: Vinnova Sista ansökningsdag: den 25:e april 2019
stängd
SIP-Lättvikt
Utlysning
Medlemsförmån

Medlemscheckar

Finansiär: LIGHTer Medlemsprogram Sista ansökningsdag: 22 oktober
öppen
Medlem
Utlysning
Utlysning 2019

LIGHTer Småföretag

En utlysning för att utveckla svenska små- och medelstora företag till högspecialiserade leverantörer av lättviktslösningar och bidra branschöverskridande till svensk industri. Budget: Vinnovas budget...
öppen
SIP-Lättvikt

Övriga utlysningar

Utlysning
LIGHTER REKOMMENDERAR

Bioinnovation

Sista ansökningsdag: 7 april 2020 BioInnovation öppnar utlysning för material med biobaserade komponenter designade för cirkularitet
öppen
Utlysning
LIGHTer rekommenderar

SMART

SMART is a flexible industry-driven EUREKA Cluster on Advanced Manufacturing, whose main objective is the promotion of collaborative and international close-to-market R&D&I projects.
öppen
Utlysning
LIGHTer rekommenderar

Eurostars – höst 2019

Inom Eurostars kan små och medelstora företag söka finansiering för utveckling av marknadsnära processer, produkter och tjänster i internationella projekt. Via internationellt samarbete ger Eurostars...
öppen
Utlysning
LIGHTer rekommenderar

Innovationssamarbete mellan Sverige, Sydkorea och Finland

Finansiär: Eurostars Sista ansökningsdag: 14 juni 2019
stängd
Utlysning
LIGHTer rekommenderar

Metalliska Material: Programövergripande utlysning 2019

Finansiär: Vinnova Sista ansökningsdag: 15 augusti 2019
stängd
Utlysning
LIGHTer rekommenderar

Innovationer för en klimatneutral framtid

Finansiär: Vinnova Sista ansökningsdag: 11 juni 2019
stängd
Utlysning
Svensk-finsk utlysning

Utlysning från BioInnovation: Möjliggörande teknologier för biobaserade produkter

Finansiär: Vinnova Sista ansökningsdag: 17 september 2019
öppen
Utlysning
LIGHTer rekommenderar

SMF Flyg

Sista ansökningsdag: 18 oktober 2019
öppen
Utlysning
LIGHTer rekommenderar

30 Mkr för digitalisering och industrialisering för ett hållbart samhällsbyggande

Finansiär: Formas Sista ansökningsdag: 29 april 2019
stängd