FINANSIERING

Har du en projektidé? Genom LIGHTer kan du söka finansiering för alltifrån små, innovativa genomförbarhetsstudier till fleråriga projekt.

Vi finansierar fem typer av projekt:

  • Forsknings- och innovationsprojekt - större projekt som löper över flera år, delfinansieras av Vinnova
  • Genomförbarhetsstudier - mindre förprojekt för större tekniksprång, delfinansieras av Vinnova
  • LIGHTer Småföretagsprojekt - medfinansiering till små- och medelstora företag för teknikutveckling. Finansieras av Vinnova
  • Medlemsprojekt - utvecklingsprojekt som finansieras av medlemsprogrammet 
  • Prototyp- och processcheckar - medfinansiering till små- och medelstora företag för att utveckla, demonstrera och testa tekniker, material och processer inom lättvikt. Finansieras av medlemsprogrammet.

På vår webbplats lyfter vi även fram andra typer av finansiärer. I de fallen står det "LIGHTer rekommenderar" ovanför utlysningen.

Mer information om respektive finansieringsmöjlighet hittar du i utlysningstexterna nedan. Har du frågor om utlysningarna, vänligen kontakta Cecilia Ramberg eller Fredrik Stig.

Utlysningar inom LIGHTer

Utlysning
Medlemsförmån

Medlemsprojekt

Medfinansiering för medlemsprojekt kan sökas löpande under året. Hur mycket du kan söka för: 350 000 SEK. Projektettid: Projekttiden får vara upp till 12 månader. Ansökan: Ansökan ska följa mallen som...
stängd
Medlem
Utlysning
Medlemsförmån

Prototyp- och processcheckar

Du kan söka LIGHTer prototyp- och processcheckar löpande över året. Hur mycket du kan söka för: 75 000 SEK. Projektettid : Projekttiden får vara upp till 6 månader. Ansökan: Ansökan ska följa mallen...
stängd
Medlem
Utlysning
Utlysning 2017-2018

LIGHTer Småföretag

En utlysning för att utveckla svenska små- och medelstora företag till högspecialiserade leverantörer av lättviktslösningar och bidra branschöverskridande till svensk industri. Budget: Vinnovas budget...
stängd
SIP-Lättvikt
Utlysning
LIGHTers stora utlysning

FoI och Genomförbarhetsstudier inom lättvikt

Sista ansökningsdag: 21 juni 2018 kl 14.00 Beslutsdatum: 19 september 2018
stängd
SIP-Lättvikt

Övriga utlysningar

Utlysning
LIGHTer rekommenderar

Erbjudande om innovations- och IP-checkar

Finansiär: Olika finansiärer Sista ansökningsdag: Läs mer via Vinnovas hemsida
öppen
Utlysning
LIGHTer rekommenderar

Innovationsprojekt i företag

Finansiär: Vinnova Sista ansökningsdatum: 11 december 2018
öppen
Utlysning
LIGHTer rekommenderar

InfraSweden2030: 20 miljoner att söka!

Finansiär: Vinnova Sista ansökningsdag: 5 februari 2019
öppen
Utlysning
LIGHTer rekommenderar

Utlysning för svensk-tyska projekt

Finansiär: Vinnova Sista ansökningsdag: 13 mars 2019
öppen
Utlysning
LIGHTer rekommenderar

SMF Flyg - ny utlysning!

Sista ansökningsdag: 26 oktober
öppen
Utlysning
LIGHTer rekommenderar

Smartbuilt utlyser 5 miljoner kronor till fortsättningsprojekt

Öppnar: 1 oktober Stänger: 24 oktober
stängd
Utlysning
LIGHTer rekommenderar

Clean Sky 9th Call for Proposals

Finansiär: EU Sista ansökningsdag: 6 februari 2019
Utlysning
LIGHTer rekommenderar

EUREKA SMART

Finansiär: Internationella finansiärer via EU-nätverk Sista ansökningsdag: 19 november
öppen