FINANSIERING

Har du en projektidé? Genom LIGHTer kan du söka finansiering för alltifrån små, innovativa genomförbarhetsstudier till fleråriga projekt.

Vi finansierar fem typer av projekt:

  • Forsknings- och innovationsprojekt - större projekt som löper över flera år, delfinansieras av Vinnova
  • Genomförbarhetsstudier - mindre förprojekt för större tekniksprång, delfinansieras av Vinnova
  • LIGHTer Småföretagsprojekt - medfinansiering till små- och medelstora företag för teknikutveckling. Finansieras av Vinnova
  • Medlemsprojekt - utvecklingsprojekt som finansieras av medlemsprogrammet 
  • Prototyp- och processcheckar - medfinansiering till små- och medelstora företag för att utveckla, demonstrera och testa tekniker, material och processer inom lättvikt. Finansieras av medlemsprogrammet.

På vår webbplats lyfter vi även fram andra typer av finansiärer. I de fallen står det "LIGHTer rekommenderar" ovanför utlysningen.

Mer information om respektive finansieringsmöjlighet hittar du i utlysningstexterna nedan. Har du frågor om utlysningarna, vänligen kontakta Cecilia Ramberg eller Fredrik Stig.

Utlysningar inom LIGHTer

Utlysning

LIGHTers stora utlysning 2019

Finansiär: Vinnova Öppnar: preliminärt den 1 februari Sista ansökningsdag: preliminärt den 30 april
SIP-Lättvikt
Utlysning
Medlemsförmån

Medlemsprojekt

Medfinansiering för medlemsprojekt kan sökas löpande under året. Hur mycket du kan söka för: 350 000 SEK. Projektettid: Projekttiden får vara upp till 12 månader. Ansökan: Ansökan ska följa mallen som...
stängd
Medlem
Utlysning
Medlemsförmån

Prototyp- och processcheckar

Finansiär: LIGHTer Medlemsprogram Sista ansökningsdag: 14 januari
öppen
Medlem
Utlysning
Utlysning 2017-2018

LIGHTer Småföretag

En utlysning för att utveckla svenska små- och medelstora företag till högspecialiserade leverantörer av lättviktslösningar och bidra branschöverskridande till svensk industri. Budget: Vinnovas budget...
stängd
SIP-Lättvikt
Utlysning
LIGHTers stora utlysning

FoI och Genomförbarhetsstudier inom lättvikt

Sista ansökningsdag: 21 juni 2018 kl 14.00 Beslutsdatum: 19 september 2018
stängd
SIP-Lättvikt

Övriga utlysningar

Utlysning
LIGHTer rekommenderar

Samverkansprojekt för kommersiella tillämpningar med grafen

Finansiär: Vinnova Sista ansökningsdag: 19 mars
öppen
Utlysning
LIGHTer rekommenderar

FoU-kort avancerat

Finansiär: Västra Götalandsregionen Sista ansökningsdatum: 12 mars
öppen
Utlysning

Clean Sky 2

Finansiär är EU och sista ansökningsdagen är 6 februari 2019. Se en film om Clean Sky 2 här .
öppen
Utlysning

Innovativa startups steg 1 - våren 2019

Utlysningen stänger den 15 januari 2019 och Vinnova är finansiär.
öppen
Utlysning

Bioinnovation

Ny utlysning öppen för hypotesprövning steg 1 Finansiär: Vinnova Sista ansökningsdag: 5 mars
öppen
Utlysning
LIGHTer rekommenderar

Standardisering för att nå ut på nya marknader

Finansiär: Vinnova Sista ansökningsdatum: 1 februari 2019
öppen
Utlysning
LIGHTer rekommenderar

Utlysning för hypotesprövning - steg 1

Finansiär: Vinnova Ansökningen öppnar den 4 december