FINANSIERING

Har du en projektidé? Genom LIGHTer kan du söka finansiering för alltifrån små, innovativa genomförbarhetsstudier till fleråriga projekt.

Inom SIP Lättvikt finansierar vi tre typer av projekt:

  • Forsknings- och innovationsprojekt - större projekt som löper över flera år, delfinansieras av Vinnova
  • Genomförbarhetsstudier - mindre förprojekt för större tekniksprång, delfinansieras av Vinnova
  • LIGHTer Småföretagsprojekt - medfinansiering till små- och medelstora företag för teknikutveckling. Finansieras av Vinnova

Inom LIGHTer Medlemsprogram finansierar vi två typer av projekt:

  • Strategiska satsningar - exempel på satsningar är bevakning av utvalda konferenser, teknikutveckling, trendspaning samt utveckling av webbkurser.
  • Medlemscheckar - medfinansiering till små- och medelstora företag för att utveckla, demonstrera och testa tekniker, material och processer inom lättvikt. 

På vår webbplats lyfter vi även fram andra typer av finansiärer. I de fallen står det "LIGHTer rekommenderar" ovanför utlysningen.

Mer information om respektive finansieringsmöjlighet hittar du i utlysningstexterna nedan. Har du frågor om utlysningarna, vänligen kontakta Cecilia Ramberg eller Fredrik Stig.

Utlysningar inom LIGHTer

Utlysning

LIGHTers stora utlysning 2019

Finansiär: Vinnova Sista ansökningsdag: den 25:e april 2019
stängd
SIP-Lättvikt
Utlysning
Medlemsförmån

Medlemscheckar

Finansiär: LIGHTer Medlemsprogram Sista ansökningsdag: Utlysningen är kontinuerligt öppen och styrelsen bedömer inkomna ansökningar fyra gånger per år. Klicka på länken nedan för att hitta årets...
öppen
Medlem
Utlysning
Utlysning 2020

LIGHTer Småföretag

En utlysning för att utveckla svenska små- och medelstora företag till högspecialiserade leverantörer av lättviktslösningar och bidra branschöverskridande till svensk industri. Budget: Vinnovas budget...
öppen
SIP-Lättvikt

Övriga utlysningar

Utlysning
LIGHTer rekommenderar

Clean Sky 2

Sista ansökningsdag: 28 april 2020. Finansiär: EU
öppen
Utlysning
LIGHTER REKOMMENDERAR

Bioinnovation

Sista ansökningsdag: 7 april 2020 BioInnovation öppnar utlysning för material med biobaserade komponenter designade för cirkularitet
öppen
Utlysning
LIGHTer rekommenderar

NFFP7 - Utlysning 2

Finansiär: Vinnova Sista ansökningsdag: 17 maj 2019
stängd
Utlysning
LIGHTer rekommenderar

FoU-kort avancerat

Finansiär: Västra Götalandsregionen Sista ansökningsdatum: 12 mars
stängd
Utlysning

Innovativa startups steg 1 - våren 2019

Utlysningen stänger den 15 januari 2019 och Vinnova är finansiär.
stängd
Utlysning
LIGHTer rekommenderar

Standardisering för att nå ut på nya marknader

Finansiär: Vinnova Sista ansökningsdatum: 1 februari 2019
stängd
Utlysning
LIGHTer rekommenderar

Utmaningsdriven innovation

Finansiär: Vinnova Sista ansökningsdag: se Vinnovas hemsida
öppen