FINANSIERING

Har du en projektidé? Genom LIGHTer kan du söka finansiering för alltifrån små, innovativa genomförbarhetsstudier till fleråriga projekt.

Vi finansierar fem typer av projekt:

  • Forsknings- och innovationsprojekt - större projekt som löper över flera år, delfinansieras av Vinnova
  • Genomförbarhetsstudier - mindre förprojekt för större tekniksprång, delfinansieras av Vinnova
  • LIGHTer Småföretagsprojekt - medfinansiering till små- och medelstora företag för teknikutveckling. Finansieras av Vinnova
  • Medlemsprojekt - utvecklingsprojekt som finansieras av medlemsprogrammet 
  • Prototyp- och processcheckar - medfinansiering till små- och medelstora företag för att utveckla, demonstrera och testa tekniker, material och processer inom lättvikt. Finansieras av medlemsprogrammet.

På vår webbplats lyfter vi även fram andra typer av finansiärer. I de fallen står det "LIGHTer rekommenderar" ovanför utlysningen.

Mer information om respektive finansieringsmöjlighet hittar du i utlysningstexterna nedan. Har du frågor om utlysningarna, vänligen kontakta Cecilia Ramberg eller Fredrik Stig.

Utlysning
LIGHTer rekommenderar

EUREKA SMART

Finansiär: Internationella finansiärer via EU-nätverk Sista ansökningsdag: 19 november
öppen
Utlysning
LIGHTer rekommenderar

EUREKA Call for R&D Project Outlines Sweden – Switzerland

Finansiär: Vinnova Sista ansökningsdatum: 30 november 2018
öppen
Utlysning
LIGHTer rekommenderar

Genomförbarhetsstudier inom digital säkerhet och tillförlitlighet

Finansiär: Vinnova Sista ansökningsdag: 13 september 2018
öppen
Utlysning
LIGHTer rekommenderar

Prototyper inom teknikområdena moln och sakernas internet (IoT)

Finansiär: Vinnova Sista ansökningsdag: 25 september 2018
öppen
Utlysning
LIGHTer rekommenderar

Industriella Pilotprojekt för neutron- och fotonexperiment vid storskaliga forskningsinfrastrukturer

Finansiär: Vinnova Sista ansökningsdag: 31 augusti
stängd
Utlysning
LIGHTer rekommenderar

Digital säkerhet och tillförlitlighet

Finansiär: Vinnova Sista ansökningsdag: 25 september 2018
öppen
Utlysning
LIGHTer rekommenderar

Civilt flygforskningsprogram för genomförande av svensk-brittiska projekt.

Finansiär: Vinnova & Aerospace Technology Institute (ATI), Storbritannien Sista ansökningsdag: 2 november 2018
öppen
Utlysning
LIGHTer rekommenderar

Samverkan för kommersiella tillämpningar med Grafen

Finansiär: Vinnova Sista ansökningsdag: 5 september 2018
öppen
Utlysning
LIGHTer rekommenderar

Internationella finansieringsmöjligheter

Är du intresserad av internationella samarbeten för teknisk utveckling? Vi har samlat kortfattad information om internationella finansieringsmöjligheter, bland annat genom olika EU-nätverk....
Utlysning
Medlemsförmån

Medlemsprojekt

Medfinansiering för medlemsprojekt kan sökas löpande under året. Hur mycket du kan söka för: 350 000 SEK. Projektettid: Projekttiden får vara upp till 12 månader. Ansökan: Ansökan ska följa mallen som...
öppen
Medlem
Utlysning
Medlemsförmån

Prototyp- och processcheckar

Du kan söka LIGHTer prototyp- och processcheckar löpande över året. Hur mycket du kan söka för: 75 000 SEK. Projektettid : Projekttiden får vara upp till 6 månader. Ansökan: Ansökan ska följa mallen...
öppen
Medlem
Utlysning
Utlysning 2017-2018

LIGHTer Småföretag

En utlysning för att utveckla svenska små- och medelstora företag till högspecialiserade leverantörer av lättviktslösningar och bidra branschöverskridande till svensk industri. Budget: Vinnovas budget...
öppen