Seminarium inom produktoptimering

Start: 17 Sep 2019, 09:30

End: 17 Sep 2019, 16:00


Location: Annonseras inom kort, Göteborg

Type: Seminarium

I början av juni arrangerade LIGHTer Produktoptimering ett seminarium med fokus på pågående examensarbete. Nu anordnar vi ett nytt seminarium med målet att ta fram förslag på nya examensarbeten inom produktoptimering samt med möjlighet att nätverka och träffa partners inför vårens utlysning av forskningsmedel inom LIGHTer.

Upplägg för dagen:
* Inspirationsföreläsning om produktoptimering
* Lägesbeskrivning av produktoptimering inom industrin idag
* Gruppdiskussioner
* Summering av dagen, formulera examensarbeten och utvecklingsprojekt

Välkommen!