Seminarium inom produktoptimering

Start: 17 Sep 2019, 09:30

End: 17 Sep 2019, 15:00


Location: Aktiviteten AB, Lindholmspiren 5B, Göteborg

Type: Seminarium

I början av juni arrangerade LIGHTer Produktoptimering ett seminarium med fokus på pågående examensarbete.

Nu anordnar vi ett nytt seminarium med målet att ta fram förslag på nya examensarbeten inom produktoptimering samt med möjlighet att nätverka och träffa partners inför vårens utlysning av forskningsmedel inom LIGHTer.

Inspirationsföreläsningen hålls av Johan Ölvander som är professor i teknisk design vid Linköpings universitet. Han har varit aktiv inom produktoptimering i över två decennier. Hans forskningsintressen inkluderar multiobjektiv och multidisciplinär produktoptimering och hur den kan användas tillsammans med simulering för att förbättra och påskynda produktutvecklingen.

Utmaningar och möjligheter för produktoptimering Multidisciplinary Design Optimization (MDO) är ett verktyg för att effektivisera produktutvecklingsprocessen och optimera produkter ur ett helhetsperspektiv. Johan Ölvander beskriver hur man tekniskt, matematiskt och organisatoriskt sätter upp effektiva produktoptimeringsramar inom industriella sammanhang. Han berättar också vad som är organisatoriska och "icke-tekniska" hinder för införandet av MDO. Dessutom kommer exempel på framgångsrik produktoptimering att presenteras.

Program

09.30   Introduktion Harald Hasselblad och Mikael Thellner

  • Summering och exempel av examensarbeten
  • Beskrivning "How to" kommer jag igång med optimering
  • 5 sanningar
  • För organisationen, vad behöver man tänka på? Agil produktutveckling

       Inspirationsföreläsning "Challenges and possibilities of product optimization" av professor Johan Ölvander, Linköpings Universitet

       Introduktion till uppgift/mål för eftermiddagen

11.30  Lunch

12.30  Arbete i grupper

15.00  Summering

Välkommen!

Relaterat innehåll