Årsstämma 2018

21 november i Stockholm

På den här sidan kan du ta del av dokumentationen för årsstämman 2018. Årsstämman är högsta beslutande organ för både det strategiska innovationsprogrammet och LIGHTer Medlemsprogram. Om du har förslag på styrelseledamöter är du välkommen att kontakta valberedningens ordförande Dan Zenkert via e-post senast den 3 oktober. För att veta vad som krävs för att vara valbar som styrelseledamot kan du läsa mer i våra stadgar nedan.