Lär dig ta internationella affärer

Under hösten kommer LIGHTer i samverkan med Produktionslyftet att erbjuda startprogrammet Go Global with Lightweight. Produktionslyftet är ett omfattande nationellt program som arbetar för att höja konkurrenskraft och utvecklingsförmåga i svensk industri genom att stärka företagens egen förmåga och vilja till förnyelse och förbättring. 

Nyfikna på vad ett arbete tillsammans med Produktionslyftet kan leda till intervjuade vi Stephan Bengtsson, VD och ägare för LIGHTer-medlemsföretaget Safeman. Safeman har nyligen genomfört Produktionslyftets längre Utvecklingsprogram.

Varför gick ni in i Produktionslyftet?
-    När jag tog över Safeman för två år sedan, så var mitt första beslut att bolaget skulle söka till Produktionslyftet, berättar Stephan Bengtsson. Vi behövde verktyg, kunskap och hjälp för att etablera ett nuläge som vi kunde bygga vidare på för framtiden.

Han fortsätter:
-    Jag träffade andra företagsledare, vars bolag varit med i Produktionslyftet, som berättade att det innebar mycket arbete, men att det också gav mycket. Efter ett första möte med Produktionslyftets representanter och deras presentation av programmet så kändes det helt rätt.

Vad har arbetet gett er?
Stephan är entusiastisk:
-    Våra 18 månader av arbete med Produktionslyftet har gett ett fantastiskt resultat. Det har varit tufft bitvis, vi har diskuterat mycket och inte alltid varit överens, men vi har hela tiden hittat vägar för att gå vidare. Vi har byggt en organisation som vill, och som vi känner kan, driva förändringsarbetet vidare också efter att vi avslutade Produktionslyftet för några veckor sedan. 

Inför framtiden säger Stephan:
-    Nu är det upp till oss att se till att behålla kraften och energin i bolaget. Att genomgå Produktionslyftet är egentligen bara övningskörning. Nu är det dags att börja sikta på körkortet. Vi kommer aldrig att bli färdiga, men vi kommer att köra lite bättre för varje dag som går.

Tror du arbetssätten kan vara till nytta för att inte bara bli effektivare internt utan även arbeta med att förbereda sig för att ta större affärer?
Stephan svarar utan tvekan:
-    Ja! Det är egentligen detta allt handlar om, att vara förberedda och jobba på rätt sätt. Arbetar du med Produktionslyftet så är du bättre förberedd i allt du håller på med.