LIGHTer rekommenderar

Hypotesprövningar steg 1 inom BioInnovation: nyskapande projekt med högre risk

Finansiär: Vinnova

Sista ansökningsdag: 5 mars

closed

I det här erbjudandet stödjer vi nyskapande, mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en radikal och innovativ frågeställning. Det innebär att nyhetsvärdet och osäkerhetsfaktorn kan vara högre än i mer traditionella projekt.