LIGHTer rekommenderar

Samverkansprojekt för kommersiella tillämpningar med grafen

Finansiär: Vinnova

Sista ansökningsdag: 19 mars

closed

Genom denna utlysning vill SIO Grafen finansiera industriellt behovsdrivna innovationsprojekt där aktörer gemensamt utvecklar grafen-teknologier för framtida tillämpningar eller produktionsprocesser.

Idén som projektet bygger på ska tydligt utgå från hur just grafen eller andra tvådimensionella material kan tillföra förbättrade materialegenskaper och/eller funktioner. Projektidén ska utgå från ett behov hos minst ett av företagen i aktörsgruppen.

Related content