Utlysningen riktar sig till företag, institut, universitet, högskola och andra juridiska personer med verksamhet i Sverige. Syftet med utlysningen är att stärka svensk konkurrenskraft inom lättviktsteknologi. Detta uppnås genom att i branschöverskridande samverkan bygga ny kunskap och kompetens i form av lösningar, metoder, demonstratorer samt att utveckla nya och befintliga leverantörskedjor. Utlysningen är öppen för två typer av projekt vilka ska utgå från konkreta industriella behov: genomförbarhetsstudier och forsknings- och innovationsprojekt.

Alla godkända projekt behöver göra en hållbarhetsanalys av projektet, samt delta vid en hållbarhetsworkshop i Mölndal den 11 september 2019. Verktyg får hållbarhetsanalysen (excelark) finns nedan, vidare information finns i utlysningstexten på Vinnovas hemsida.

Vad man kan söka för

Projekt där man i samverkan vill utveckla nya lättviktslösningar i form av lösningar, metoder, demonstratorer och kompetens för att föra ut lättviktsteknik i industriella tillämpningar.

Vem som kan söka

Företag, institut, universitet och högskola och andra juridiska personer med verksamhet i Sverige

Hur mycket man kan söka för

Genomförbarhetsstudier kan söka 800 000 kronor. Forsknings och Innovationsprojekt kan söka utan beloppsgräns med bidrag på högst 50 procent. Utlysningens totala budget är 50 miljoner kronor.

Kontaktperson

Cecilia Ramberg
cecilia.ramberg@ri.se
070-780 60 52

Related content