LIGHTer rekommenderar

InfraSweden2030: 20 miljoner att söka!

Finansiär: Vinnova

Sista ansökningsdag: 5 februari 2019

closed

InfraSweden2030 utlyser 20 miljoner kronor för att finansiera utveckling av innovativa och konkurrenskraftiga lösningar som bidrar till en resurseffektiv transportinfrastruktur som är både miljömässigt och socialt hållbar.
 
Vi eftersöker projekt inom många olika områden: till exempel konstruktionslösningar, affärsmodeller, tillståndsbedömning, drift & underhåll, och produktivitet.

Vi efterlyser också projekt som sammanlänkar transportinfrastruktur med informationsinfrastruktur, och projekt som arbetar med klimatneutral transportinfrastruktur.

Informationsmöten

  • 19 nov @ 14-15, Skypeseminarium
  • 4 dec @ 14-16, Lund
  • 6 dec @ 14-16, Luleå
  • 13 dec @ 14-16, Stockholm
  • 17 jan @ 14-15, Webbseminarium
     

Related content