Vad är LIGHTer?

Ett strategiskt innovationsprogram och ett Medlemsprogram

LIGHTer är namnet på vår lättviktsarena som består av två huvuddelar: Strategiska innovationsprogrammet (SIP) Lättvikt och Medlemsprogrammet.


SIP Lättvikt 

2013 fick vi förtroendet från Vinnova, Formas och Energimyndigheten att leda och utveckla ett strategiskt innovationsprogram (SIP) inom lättvikt, med motivet att lättvikt är ett av Sveriges styrkeområden. SIP Lättvikt är en långsiktig satsning som bygger på vår Lättviktsagenda, och finansieras med offentliga medel från Vinnova. Alla våra öppna evenemang såsom workshoppar och seminarier är finansierade av de medel LIGHTer får inom SIP Lättvikt.


Medlemsprogrammet 

Medlemsprogrammet är den del av LIGHTer där företag och organisationer betalar för ett medlemskap (antingen i form av inkind eller kontanta medel). Medlemskapet innebär bland annat att man blir valbar till Medlemsprogrammets styrelse, får kostnadsfri tillgång till industriutbildningar samt möjlighet att söka projektmedel ur vår medlemspott.

 

En helhet

Tillsammans utgör SIP Lättvikt och Medlemsprogrammet en helhet i det svenska lättviktslandskapet, och de aktiviteter och projekt vi arrangerar bidrar till - och utvecklar - strategisk innovation om lättvikt. Genom vår verksamhet skapar och utvecklar vi tillfällen för nätverkande och idéutbyten - aspekter som är avgörande för svensk lättviktsinnovation.
 
 

Page

Strategiskt innovationsprogram

SIP Lättvikt Vi har fått förtroendet att leda och utveckla ett strategiskt innovationsprogram (SIP) inom lättvikt, med motivet att lättvikt är ett av Sveriges styrkeområden. Under våren 2013 beviljade...
Page

Medlemsprogram

Över 70 organisationer har valt att bli medlemmar i LIGHTer Medlemsprogram. Som medlem får du ett unikt nätverk av stora och små företag samt högskolor och institut verksamma inom lättviktsteknologi....