En utlysning för att utveckla svenska små- och medelstora företag till högspecialiserade leverantörer av lättviktslösningar och bidra branschöverskridande till svensk industri.

Budget: Vinnovas budget på sammanlagt 4 MSEK kan sökas för projekt i två olika nivåer: upp till 125 000 kr och upp till 325 000 kr. 

Kontaktperson: Carolina Pettersson010-228 47 37

Sista ansökningsdag:    17:e april 2020
Beslutsdatum:                5:e juni
Tidigaste startdatum:    1:a juli 2020

OBS, en uppdaterad utlysningstext och ansökningsblankett publiceras senast 17 februari 2020.

Välj "spara som" vid nedladdningen av ansökningsblanketten, så blir den redigerbar. Projektansökningarna ska skickas till Carolina Pettersson.

Related content