Member Pages

These pages are for LIGHTer members only.

 

Page

Strategiska satsningar

Kort om LIGHTer strategiska satsningar LIGHTer Medlemsprogram har möjlighet att göra strategiska satsningar. Syftet är att skapa bättre konkurrenskraft hos medlemmarna. Exempel på satsningar är: •...
Page

Rabatter för medlemmar

Följande rabatter finns tillgängliga för LIGHTers medlemmar 2019 genom våra icke vinstdrivande medlemmar. Organisation Typ av evenemang Rabatt RISE KIMAB International seminar on Automotive corrosion,...