Board and management

Årsstämma 2018

och Teknikgruppsmöte

21 november 2018 i Stockholm

navigate_prev
navigate_next

Verksamhetsledning

Det dagliga arbetet inom LIGHTer utförs av verksamhetsledningen som består av oss; Cecilia, Fredrik och Katinka. Hör gärna av er om ni har några funderingar.

Board

Styrelsen är beslutande organ för SIP Lättvikt och LIGHTer Medlemsprogram.

Person

Malin Åkermo

Lättviktsstrukturer, KTH

Management

Ledningsgruppen förbereder frågor för styrelsen tillsammans med verksamhetsledningen, och har en rådgivande roll för LIGHTers verksamhet.

VIA
I accept LIGHTer's and RISE's Privacy Policy.