Lightweight and simulation support

This seminar will be given in Swedish

Mål

Seminariet  kommer att presentera simulering inom olika områden med fokus på möjligheter med virtuell utveckling. Swerea har djup kunskap och breda resurser inom virtuell utveckling med avancerad modellering och simulering inom en rad skilda områden. Detta samlas i fokusområdet Swerea Virtual Lab som ansvarar för detta seminariet.

Innehåll

Seminariet kommer att bestå av ett antal olika föredrag inom flera discipliner. Föredragshållarna är både representerar industri, akademi och institut. Seminariet hålls under en dag.

Passar kursen mig?

Seminariet vänder sig framför allt till designers, konstruktörer och produktutvecklare, men även till dig som vill lära dig mer om möjligheten med simulering.

Seminarieansvarig: Martin Risberg, Swerea SWECAST
Datum: ges på förfrågan
Avgift: 1 800 kr (exkl moms)

Rabatt för medlemmar i LIGHTer: 25 % för basmedlemmar och 50 % för aktiva medlemmar.