Varför lättvikt?

Kraven på lättare produkter ökar inom alla branscher, exempelvis fordon, flyg, marin, verkstad, möbler, bygg, energi och infrastruktur. Lättvikt spelar en helt avgörande roll för ökad effektivitet och minskad miljöpåverkan vilket i sin tur är en förutsättning för ökad tillväxt på en global marknad som ställer allt högre krav.

Att ligga långt framme ger stora konkurrensfördelar och är oerhört viktigt för svensk industris tillväxt och internationella konkurrenskraft. Att samordna gränsöverskridande lättviktssatsningar på ett fokuserat och effektivt sätt är en nyckel till framgång. Lättvikt är ett av svensk industrins starkare konkurrensmedel och Sverige behöver en nationell strukturerad satsning på lättvikt. Därför finns LIGHTer - en nationell branschöverskridande lättviktsarena och strategiskt innovationsprogram för lättvikt.

Kontakt: Cecilia Ramberg, Verksamhetsledare LIGHTer, programchef SIP Lättvikt